Här följer några enkla råd vid montering av de delar vi säljer.


Att tänka på vid montering av startmotor.

Undvik onödiga problem genom att följa några enkla monteringstråd:

1. Innan monteringen av din nya startmotor, skall du se till att den nya startmotorn har samma infästning mot fordonet som din gamla start. I övrigt kan startmotorerna se lite olika ut exteriört.

2. Jämför kuggdrevet på nya och gamla starten så att kuggantal är det samma och att drevet har samma rörelse i viloläge och i utskjutet läge (avstånd från infästningsplanet) på nya och gamla starten.

3. Se till att anslutningsplanet på fordonet och på starten är rena från fett, färg eller liknande som kan isolera och minska kontakt mellan start och fordonskropp.

4. Se till att kabelskor mot startmotor och batteri är i bra skick och har rätt dimensioner. För klena kablar eller dåliga kabelskor minskar strömgenomsläppet och därmed startmotorns effekt.

5. Är batterifrånskiljaren av rätt dimension och i bra skick? En för liten batterifrånskiljare eller en gammal med oxiderade eller brända poler fungerar som ett motstånd och reducerar motorns effekt.
Att tänka på vid montering av generator.


För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator är det viktigt att följande grundregler efterföljs:

1. Förvissa dig om att fordonets elsystem i övrigt är felfritt. Glappkontakt med endast tillfälliga avbrott i laddningskretsen ger snabbt allvarliga skador på generatorn.OBS! Kontrollera att externt relä är frånkopplat.

2. Se till att din inkoppling av nya generatorn är korrekt utförd med ordentligt anslutna kablar på rätt poler, se instruktion nedan. Monterar du en större generator (högre A-tal) än originalgeneratorn måste du kompensera med grövre kabel för laddströmmen (B+).

3. Tänk på att jorda B- och D- om generatorn har sådana anslutningar.

4. Vissa generatorer för Ford har anslutningen märkt ”S” för sensor. Denna kan endast arbeta tillsammans med Fords värmesensor för batteritemperatur.

Koppla enligt följande:

Anslutning    Funktion Kopplas till
B+ Laddningsström Batteriets +
D-, B- Jordning av generatorer      Batteriets-eller gods på minusjordat fordon.
D+ Aktivering av generatorn Laddningens kontrollampa. (3W minimum)
W Ger fasimpulser El. varvräknande. MAX 1A
S Styr laddningsregulator Temperatursensor (Ex. Ford.

Garantivillkor för 12-månaders garanti på start/generatorer.

1. Garantiersättning omfattar enbart tillverknings eller materialfel på komplett aggregat om sådant inträffar inom 18 månader från monteringsdatum. Garantitid för reservdel är 12 månader.

2. Grundregel är att det havererade aggregatet skickas in komplett till oss för provning och reparation och återsänds fraktfritt i iordningställt skick med vändande post.OBS! Inköpsdatum från oss, monteringsdatum och kundens namn och telefonnummer måste uppges för att reklamationen skall behandlas.

3. Garantin gäller inte för skador som har uppstått vid felaktig eller oprofessionell montering av aggregatet, eller om skadan har orsakats av bristfällig funktion i fordonets övriga elsystem.

Ladda hem dessa som PDF-filer för ex utskrift.

Startmotor

Generator 
BBH Bildelar AB - Hasselösundsvägen 11 - 456 50 Smögen